Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har nu været gældende i over seks måneder, men har den indtil videre haft den effekt, som lovgiverne ønskede, og som den offentlige sektor syntes at have et stort behov for mht. at øge beskyttelsen af individers privatliv?

Deloittes Risk Advisory Team er glade for at kunne udgive en ny rapport – ‘A new era for privacy – GDPR six months on’ – hvori GDPR’s indvirkning på virksomheder og den måde, forbrugeres opfattelse og ageren har ændret sig som følge heraf, drøftes.

Deloitte undersøgte en gruppe udvalgte forbrugere og virksomheder både inden- og udenfor EU på tværs af 11 lande for at få indsigt i, hvad forbrugerne har fået af holdning til databeskyttelse, siden GDPR trådte i kraft.

I denne rapport fremlægger vi nogle af de vigtigste resultater af undersøgelsen.

  •  Databeskyttelse er et globalt anliggende – En væsentlig ændring med ikrafttrædelsen af GDPR er, at forordningen gælder uden for EU og indfører krav for alle virksomheder, der behandler personoplysninger om registrerede i EU.
  • Tillid er altafgørende – Individer deler data med virksomheder, de har tillid til, på en mere åben måde. De er samtidig mindre tilbøjelige til at forlade eller udfordre en virksomhed, de stoler på, hvis virksomheden har haft et sikkerhedsbrud, eller til at udøve deres rettigheder.
  • Forbrugercentriciteten er ikke helt, hvor den skal være – Individers tillid er steget, efter at de har fået kontrol over deres egne data. De fleste mennesker føler dog ikke, at GDPR-programmer har gjort nok for at give dem mere kontrol over egne data.
  • Forbrugernes adfærd følger ikke deres opfattelse – Selv om opfattelsen forbedres, og vigtigheden af databeskyttelse stiger, er forbrugerne stadig langsomme til at følge trop.
  • Talent er vigtigt – De fleste virksomheder har gjort deres teams større, så de kan sørge for overholdelse af databeskyttelsesret, men mange har stadig udfordringer med at rekruttere og nå et passende niveau af ressourcer.

Vi håber, rapporten er med til at give mere viden om emnet, og tøv endelig ikke med at kontakte Deloitte’s Risk Advisory team, hvis du har spørgsmål i relation hertil.