Deloitte Danmark har for FN agenturet International Telecommunications Union, bistået med at udarbejde en rapport om vigtigheden af cybersikkerhed og databeskyttelse i den digitale økonomi.

Den digitale økonomi har været en stor bidrager til den globale økonomiske vækst, hvor den har stået for mere end 3.4 procent af den totale globale digitale vækst de sidste fem år. Dette dækker både app-økonomien, e-commerce, og meget andet. I 2021 forventes det, at 6.3 milliarder mennesker vil eje en smartphone med adgang til internettet, og at den samlede digitale økonomi vil have en værdi på op til 10 trillioner dollars i 2022.

Mod dette står det faktum, at forbrugere i de vestlige lande ser en stadig stigende skepsis mod digitale ydelser og services, undersøgelser fra UK og FN viser, omkring virksomheders behandling af personoplysninger. Modsat dette står Asien, hvor en langt større del af forbrugerne udtrykker stor tillid til brug af online services.

Denne mistillid har potentiale til at skade den fortsatte vækst i den digitale økonomi, og derved sænke udviklingen og udrulningen af nye services og produkter, og hindre den globale samhandel.

Data, og i særdeleshed persondata, er en af de vigtigste ingredienser i den digitale økonomi, og det er derfor vigtigt at vinde forbrugernes tillid for at sikre fortsat global vækst og samhandel. Et eksempel er den globale app-økonomi, der i 2021 er projiceret til at have en global værdi på 6.3 billioner dollars. Her er det ikke kun den enkelte app der skal tilgodese databeskyttelse, men alle ledene i værdikæden, fra smartphonefabrikanter til teleselskaber (se figur).

Rapporten skal hjælpe erhvervsfolk, politiske beslutningstagere og myndigheder med at identificere og manage de væsentligste aspekter der skal addresseres, for at sikre forbrugernes personoplysninger og tillid.

Rapporten indeholder forslag til metoder og hensyn som hver enkelt aktør bør tage, herunder hvilken rolle databeskyttelseslovgivning skal spille, samt hvordan myndigheder og private virksomheder kan samarbejde for at skabe best practice, i lyset af lovgivning som den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

Rapporten er udarbejdet af Laurits Ketscher og Jason Harle fra Deloitte Danmark under vejledning af ITU.

Du kan downloade rapporten om vigtigheden af cybersikkerhed og databeskyttelse i den digitale økonomi her