Danske virksomheder er langt fra rustet til at modstå truslen fra cyberspace.

Virksomheder, der får stjålet fortrolige data. Almindelige borgere, der bliver franarret personfølsomme oplysninger. TV-signaler, der forsvinder lige inden Dronningens nytårstale. Danmark er i stigende grad udsat for angreb fra kriminelle, der forsøger at snyde sig til penge, afstraffe virksomheder eller ødelægge kritisk infrastruktur. Frygten for flere hændelser er reel, mener en ekspert i cybersikkerhed. Ifølge en ny rapport er Danmark nemlig det fjerdemest sårbare land i verden, når det gælder angreb udefra, og mange virksomheder er slet ikke rustet til at modstå truslen.

– Der er absolut en stigende trussel mod Danmark inden for både cyberspionage, cyberkriminalitet og den mere destruktive adfærd, hvor man forsøger at ødelægge kritisk infrastruktur. Reelt vil organiserede hackere i dag kunne overtage stort set hvilken som helst virksomhed eller infrastruktur, hvis de arbejder målrettet på det, siger leder af Deloittes afdeling for cybersikkerhed, Kim Schlyter.

Ifølge en global rapport er Danmark da også den fjerdemest udsatte økonomi i verden, når det kommer til cyberangreb. En naturlig konsekvens af den omfattende digitalisering, mener Kim Schlyter:

– Det er klart, at jo mere et land tager internettet til sig, des mere sårbar bliver man over for angreb fra it-kriminelle. Det gælder ikke blot almindelige borgere, der både shopper, kommunikerer og går i banken online. Det gælder også hele vores infrastruktur og alle de virksomhedssystemer, der er koblet op på internettet. Angrebsfladen er uhyggeligt bred, og der er stort set frit spil.

Ifølge Kim Schlyter er TV-nedbruddet nytårsaften 2016 blot et enkelt eksempel på, hvor sårbare vores systemer er:

– Selvfølgelig kan man overleve uden TV, men der er selvsagt mange andre dele af vores infrastruktur, som er langt mere sårbare, og som er helt afgørende for, at vores samfund overhovedet fungerer. Tænk bare på vores elnet og transportnetværk. Baseret på de mange tests, vi laver hver eneste dag, er det vores klare vurdering, at der er et akut behov for at stramme op på sikkerheden.

Udover at øge sikkerheden lokalt i de enkelte dele af infrastrukturen bør danske virksomheder og myndigheder også arbejde sammen om at bekæmpe cyberkriminalitet, mener Kim Schlyter:

– Da meget af vores infrastruktur drives af private selskaber, kan myndighederne ikke alene sørge for, at vi er effektivt beskyttet. Man er derfor nødt til at samle både private virksomheder, de selvstændige offentlige virksomheder, politiet, efterretningstjenesten og det politiske niveau for at træffe fælles foranstaltninger. Det er den eneste vej frem i forhold til at komme cybertruslerne til livs.

Ifølge rapporten fra Deloitte er det kun Schweiz, Holland og Sydkorea, der er mere sårbare over for cyberangreb end Danmark.

Fakta

Deloittes ”Global Defense Outlook” er en global oversigt over trusler og forsvarsstrategier, herunder også truslen fra hackere og cyberkriminelle.