Stigende digitalisering, større sårbarhed
I en verden, hvor virksomheders evne til at kunne tilpasse sig et marked, som er under konstant forandring, er essentiel, og udnyttelse af underliggende it-teknologier vil være en væsentlig driver for at kunne optimere og imødekomme markedet og medarbejderes behov for digitale løsninger.

At have en innovativ digital strategi er med til at sikre markedsposition, optimere arbejdsgange og i sidste ende en bedre udnyttelse af interne ressoucer og en forbedret økonomi.

Det stigende behov for at digitalisere virksomheders forretningsgange udmønter sig helt naturligt i en større sårbarhed mod nedbrud i den understøttende it-infrastruktur, og konsekvensen af et sådant nedbrud kan få fatale følger i form af tab af indtjening, kunder, renomme og ultimativt kan det påvirke virksomhedens eksistensgrundlag.

Digitaliseringen i kombination med et generelt højere trusselsniveau i form af cyber-spionage og cyberkriminalitet samt regulativer, lovgivning (GDPR) og andre compliance-krav, som skal efterleves og opfyldes, sætter it-organisationer under et stort pres for at kunne imødekomme den samlede sum af disse.

Dette er den nye virkelighed og en udfordring, som kræver et unikt samarbejde mellem forretningen, it-organisationen og kompetente samarbejdspartnere.

Cyber understøttelse af din digitale strategi
Hos Deloitte har vi kombineret vores samlede viden, konstante investeringer i innovative ideer og globale kompetence inden for cyber security til at sammensætte koncepter, som kombinerer forretningsrisiko, compliance og cyber security i praksis.

Vores secure digital-koncept bygger på tre fundamentale elementer, som er væsentlige byggesten i understøttelsen af den digitale strategi og det aktuelle såvel som det fremtidige cyber-trusselsbillede:

  • Evnen til at forudse og forebygge
  • Evnen til at opdage og have overblikket
  • Evnen til at genoprette

Vores secure digital-koncept vil kunne give virksomheder muligheden for at have et proaktivt værn mod eksterne og interne trusler samt sænke den samlede risk exposure for virksomheden.

Helt konkret leverer vores secure digital-koncept følgende capabillities:

  • Information om forestående trusler og derved sættes virksomheden i stand til at forebygge eventuelle angreb inden de rammer og dermed sikre minimal påvirking
  • Evne til at opdage og få et samlet overblik over infrastrukturaktivitet, unormal adfærd, uregelmæssigheder samt understøttelse af eventuelle lov- og compliance-krav
  • Evnen til at kunne respondere og begrænse skaden ved kritiske drifts- eller sikkerhedsrelaterede hændelser.

Vi forbereder jer

Vi forsvarer jer

Vi bekæmper truslerne