Hvordan sikrer du din organisations fremtidige complianceniveau?

Der venter de danske virksomheder og organisationer mange ændringer, når den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Hvordan opnår organisationen compliance, og lige så vigtigt: Hvordan bibeholdes denne compliance? Nogle organisationer er underlagt et lovkrav om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), men hvad med dem, som ikke er underlagt dette lovkrav – hvordan sikrer de deres fremtidige complianceniveau? De bør også overveje fordelen ved en DPO-rolle, for hvem sikrer efterlevelsen af de nye krav og overvågning af complianceniveauet, når organisationen først er i mål og hverdagen melder sig?

At ansætte en databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan i sig selv være en stor mundfuld og ikke mindst en udfordring for mange organisationer. Erfarne og kvalificerede DPO’er er en mangelvare i det danske jobmarked, og derudover bør profilen have ”flere ansigter”, idet compliance består af samspillet mellem jura, it-sikkerhed og kendskab til ”forretningen og forretningsprocesserne”. Når den rette profil måske er kommet i hus eller er udpeget i organisationen, ligger der et stort stykke ressourcetungt arbejde i oplæring af medarbejderen, ligesom vedligeholdelse af kompetencerne kan være en udfordring – ressourcer, som i stedet bør bruges på at sikre compliance!

Deloitte tilbyder DPO as a service

Deloitte tilbyder DPO as a service – en service, hvor vi bl.a. overvåger organisationens complianceniveau, informerer og rådgiver, højner informationssikkerhedsniveauet, håndterer et evt. persondatasikkerhedsbrud mv. Vi er et stort team af jurister inden for persondatabeskyttelse, men DPO-rollen indebærer mere end jura og derfor tænker vi også den tekniske del ind i rollen, hvilket hjælper med at højne informationssikkerheden i virksomheden/organisationen. Vi har en risikobaseret tilgang til GDPR, vi forstår lovgivningen og hjælper vores kunder med at prioritere indsatsområderne. Vi er i Risk Advisory Danamark over 200 dedikerede specialister inden for persondataret, informationssikkerhed, risikohåndtering og it-revision med adgang til et internationalt GDPR-netværk, som står bag din organisation og servicerer jer, alt efter hvad behovet er.

Alt i alt – med Deloitte DPO as a Service får du tryghed for, at du overholder de skærpede gældende lovkrav samtidig med, at din informationssikkerhed højnes – uanset om DPO-rollen er et lovkrav eller frivilligt.

Har din organisation allerede udpeget en DPO, som har brug for sparring og udvikling af kompetencer tilbyder vi Deloitte DPO Lifecycle Program – Læs mere her!

Hvad får du ud af det?

Du er sikker på at leve op til de skærpede gældende lovkrav

Deloitte ser også den tekniske del som en høj prioritet og hjælper med at højne din organisations sikkerhedsniveau

Virksomheden har mulighed for at skrue op og ned for ressourceudnyttelsen, alt afhængigt af behov