Din udfordring

Den digitale revolution har medført, at et voksende antal netværkskomponenter og mobile enheder genererer en uoverskuelig stor mængde data. Konsekvensen af udviklingen er, at de fleste organisationer ikke længere har et simpelt og overskueligt netværk, men opererer i en ekstrem kompleks infrastruktur. Organisationerne har derfor hverken overblik over, hvordan deres komponenter er forbundet, eller hvilke sårbarheder og sikkerhedstrusler der er. Og da de fleste organisationers sikkerhedstilgang samtidigt er baseret på traditionelle detektionsteknikker, bliver konsekvensen, at over 70 procent af alle cyberindbrud opdages af eksterne tredjeparts samarbejdspartnere efter en rum tid.

Vores løsning

Deloitte har udvidet det globale setup med en ny SOC (security operations center) i Danmark. Den nye SOC hæver din organisations modenhedsniveau inden for informationssikkerhed, og sørger for, at trusler og hændelser proaktivt styres, spores og registreres. På den måde kan du i højere grad se mønstre og anormaliteter og få et tydeligt trusselsbillede på baggrund af statistisk analyse. Den danske SOC er integreret med Deloittes globale pendant, som sikrer, at eksterne globale cyber- feeds integreres i realtid, og at din virksomhed har en optimal overvågning på alle tider af døgnet. Den kontinuerlige overvågning og alarmering hos den enkelte kunde kræver et fundament af præcise, relevante og rettidige logs samt berigelse heraf. Det sker i henhold til Deloittes metodiske Security Intelligence Framework, som tager udgangspunkt i en risikobaseret og holistisk tilgang, der sikrer, at logs på tværs af alle organisationens enheder og systemer benyttes i henhold til den enkelte kundes risikoprofil.

Hvad får du ud af det?

Din organisation får indblik i de sårbarheder og sikkerhedstrusler, den står overfor, med et tydeligt trusselsbillede.

Din organisation får udnyttet global viden via de cyber feeds, der integreres i realtid.

Din organisation får redskaberne til at kunne gennemføre en solid overvågning af sine netværk og systemer på alle tider af døgnet.