Din udfordring

I takt med at virksomheder bliver mere og mere afhængige af moderne teknologi med nye applikationer og systemer, opstår der samtidigt flere og flere åbninger, hackerne kan udnytte. Og antallet af succesfulde hackerangreb bliver dagligt større og større, mens angrebene bliver mere raffinerede.

De kriminelle hackere bliver hele tiden dygtigere til at udvikle nye angrebsmetoder, der kan kompromittere netværk, kryptere filer og servere, stjæle fortrolig data eller sætte systemer ud af drift. Det har betydet, at virksomhedernes tab i forbindelse med it-kriminalitet er næsten fordoblet over de seneste fem år.

Vores løsning

Virksomhederne er tvunget til at forholde sig til de stigende trusler på it-sikkerheden, og det er vigtigt, at de regelmæssigt gennemgår deres applikationer og netværk for sårbarheder og efterprøver sikkerheden, så de kan sikres mod ureglementeret adgang. Det gøres ved hjælp af en penetrationstest, der udføres og tilpasses dine ønsker og behov.

Testen foregår ved, at vores it-sikkerhedsspecialister forsøger at kompromittere dine netværket ved at udnytte forskellige sårbarheder, der er tilgængelige på netværket – fra internettet eller internt på netværket bl.a. ved hjælp af forskellige xploits (kode der kan udnytte sårbarheder) og 0-day sårbarheder (ikke offentligt kendte sårbarheder), som vores sikkerhedsspecialister har adgang til.

Hvad får du ud af det?

Penetrationstest der følger branchestandarderne, og inddrager de nyeste teknologier samt erfaringer fra vores 6.000 globale it-sikkerhedsteams.

Får et professionelt overblik over eventuelle sårbarheder, herunder hvor kritiske de er, og hvordan angrebene er blevet udført.

Få afdækket sikkerhedsniveauet i dine applikationer, infrastruktur og netværksenheder såsom firewalls, servere, mailsystem, DMZ-systemer og lignende.

Få uvildige anbefalinger til, hvordan sårbarhederne udbedres mest fordelagtigt.