Din udfordring

Mange er af den opfattelse, at så længe it-infrastrukturen og systemerne er sikre, så er organisationen det også. Men informationssikkerhed er en hel del mere end det. Kriminelle begrænser sig ikke til kun at udnytte svaghederne i din it-sikkerhed. Deres angreb udfordrer både din cybersikkerhed, din fysiske sikkerhed og dine medarbejderes agtpågivenhed for at finde vej til dine mest kritiske informationer. Regelmæssige sikkerhedstests har typisk et begrænset og foruddefineret område, de skal testes, hvorfor linket mellem it, det fysiske setup, og medarbejderens rolle i et sofistikeret angreb overses.

 

 

Vores løsning

Deloitte har udviklet Red Team for at hjælpe organisationer med at vurdere, hvor parate de er på et angreb. Gennem et scenariebaseret og kontrolleret angreb benytter Red Team sig blandt andet af  undercover rekognoscering, social manipulation, infiltration af fysiske rum, teknologiske platforme og phishing-mails, hvorfor din organisation testes på flere parametre. Red Team er designet til at give dig et realistisk billede af, hvordan din organisation vil klare sig under et angreb. For at maksimere din organisations værdi af Red Team-øvelsen bliver de kontrollerede angreb udført skjult, og  kun et meget begrænset antal medarbejdere kender derfor eksistensen af vores Red Team og deres præcise opgave.

Red Team-øvelser giver dig et klart indblik i dine medarbejderes agtpågivenhed, din cyber- og fysiske sikkerhed såsom overvågning og registrering af illegal indtrængen. Vil du vide, hvad en kriminel kan gøre ved din organisation? Vi kan hjælpe dig med at identificere og forbedre eventuelle svage punkter i dit forsvar.

 

Hvad får du ud af det?

Red team påtager sig de kriminelles fremgangsmåde og tester din cybersikkerhed, din fysiske sikkerhed og dine medarbejderes agtpågivenhed gennem et realistisk scenariebaseret angreb.

Etiske hackere forsøger på en kontrolleret måde at udnytte svaghederne i dit netværk, som kriminelle ville gøre. Det giver dig et klart billede af, hvad en hacker eller malware vil kunne gøre ved dit netværk.

Med efterretningsanalysekapacitet vil vi identificere, hvad en modstander kan identificere om dig og din organisation fra en ekstern position. Ligesom vi kortlægger din eksponering, så du kan tage dine forholdsregler.